حوالجات ارزی

خرید حوالجات

کلیه صادرکنندگان کالا ، ایرانیان و دانشجویان مقیم در خارج از کشور و متقاضیان می توانند از طریق ما منابع ارزی خارجی را از خارج کشور به حسابهای ما ارسال نـــموده و سپس معادل ریالی آن در داخل کشور یا درهمی آن را در دبی دریافت نمایند. در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با دفتر ما تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.


حواله های ارزی (S.W.I.F.T)

شرکت Mastercard مبادرت به ارسال حواله های ارزی به سراسر دنیا (شرکتی/ شخصی) می نماید . یکی از این خدمات حواله بــین المللی پــول می باشد که به مـشتریان اجازه می دهد به هر کشوری و به هر میزانی با واحد پول کشور مربوطه انتقال انجام گردد. از ویژگیهای دیگر این سرویس عدم ایجاد اختلال در سیستم مالی و پولی کشور می باشد چراکه تمامـی انتقال ها توسط منابع مالی خارجی و صرافی های مجاز که دارای مجـوز معتبر از بانک مرکزی می باشد انجام می پذیرد.
 همچنین افرادی که می خواهنــد پول از خارج از کشور دریافت نمایند به همین تـرتیب می توانند مبالغ خود را به حسابهای خارجی منابع ما واریـــز کرده و معادل ریالی آن را در کشور دریافت نمایند. لازم به ذکر است کلیه عملیات نقل و انتقال وجـــوه (ارزی) با استفاده و رعایت سیستم شبــکه جهانی (S.W.I.F.T) با ضوابط و مصوبات پولشویی انجام می شود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.


 
           حواله بانکی(S.W.I.F.T):

 مبلغ را به حساب بانکی فرد یا شرکت گیرنده در کــشور های متصل به شبکه بــین المللی سوئیفت به صورت الکترونیکی منتقل می نماید. این روش انتقال همانند انتقال حساب به حساب داخلی بوده ، با این تفاوت که انتقال پول طی 2 تا 3 روز کاری صورت می گیرد.
برای ارسال پول از طریق شبکه سوئیفت داشتن شماره حساب بانکی فرد گیرنده به همراه کــد سوئیفت و همچنین نام شخص صاحب حساب به همراه اسم کامل بانک و کشور مقصد ضروری می باشد.
اطلاعاتی همچون آدرس بانک، آدرس سکونت فرد گیرنده و شماره تماس گیرنده نیز در صورت وجــود بصورت اطلاعات تکمیلی توسط بانک دریافت می گردد.
حواله دستی تحویل غیر بانکی ، به صورت چک یا نقدی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.