قوانین و مقررات

كلیه مطالب منتشره، محتویات سایت و پیوندهای موجود با توجه به حداكثر توانایی و امكانات تحقیقاتی سایت در زمان انتشار كامل و صحیح می باشند و نهایت كوشش در بروز رساندن این اطلاعات بكار گرفته خواهد شد، لیكن با توجه به اختیارات سایت در تغییر مطالب یا رویه های خود در هر زمان و بدون اعلان قبلی ، تضمینی در این خصوص ارایه نخواهد شد.


بازدید كننده در هر بازدید موظف به كسب اطلاعات از تغییرات حاصل شده در هر یك از رویه های سایت و شرایط وتعهدات مربوط به بازدید از سایت و هریك از خدمات می باشد. ادامه بازدید، مراجعه مجدد و هرگونه استفاده از مطالب و خدمات به منزله پذیرش این مفاد و تغییرات آنها تلقی خواهد شد.لیكن عدم كسب آگاهی توسط بازدید كننده موجب رفع مسئولیت های ناشی از این مفاد نخواهد بود.

این وبسایت مسئولیت بروز هرگونه مشکل (اعم از مالی و تکنیکی) که منشاء آن اطلاعات نادرست وارد شده توسط مشتریان و یا بازدیدکنندگان باشد را از خود سلب می نماید.
در صورت کسر کارمزد توسط بانک مقصد، مسولیتی متوجه این شرکت نمی باشد. مسئولیت هر گونه اشتباه درپرکردن فرم های ارسال حواله که منجر به واریز پول به حساب غیر، برگشت پول از طریق بانک، تاخیر در پرداخت پول شود صرفا به عهده ارسال کننده حواله می باشد.

 در صورت مسدود شدن پول در هر یک از بانکهای طرفین، مسولیتی متوجه ما نمی باشد.پس ار ارسال حواله ارزی توسط این شرکت، در صورتی که گیرنده حواله بنا به مشکلات حقوقی و یا قوانین داخلی کشور گیرنده موفق به دریافت وجه نشود هیچ گونه مسئولیتی متوجه این شرکت نمی باشد.
شرکت تنها در صورت دریافت مبلغ کامل حواله، نسبت به ارسال آن اقدام میکند. در صورت تاخیر در پرداخت به ما، حواله در روز کاری بعد و مطابق با نرخ روز بعد محاسبه می گردد. شرکت نسبت به قبول یا رد هر گونه حواله مجاز می باشد.
در صورت بروز هر گونه سو تفاهم، ملاک قضاوت اصل فیش پرداختی، فرمهای الکترونیکی پر شده از وبسایت شرکت می باشد.

کلیه اطلاعات مشتری چه در مبدا و چه در مقصد بصورت محرمانه می باشند. این شرکت از پذیرش هر گونه پول نقد و یا چک پول معذور می باشد و تمامی پرداختها در کشور می بایست به حساب های شرکت یا مدیر عامل صورت پذیرد.تعطیلی های شرکت مطابق با تعطیلات رسمی کشور می باشد. چنانچه حواله به هر دلیل توسط بانك مقصد برگشت بخورد، ملاك تسویه ریالی با مشتری، صرفا مقدار ارز وارده بر مبنای نرخ خرید می باشد. بدیهی است ریال پرداخت شده مشتری به این شركت مبنای محاسبه نمی باشد.

        در نگهداری فیش های ارسال شده بانکی خود دقت کافی بعمل آورید.