کارت بین المللی چیست

کارت بین المللی یک خدمات مالی چند ملیتی است ، کـه کارتهای نقدی (Debit Card) و اعتباری (Credit Card) بین المللی صادر میکند و پرداختهای بین بانکی را پردازش می کند و از اعتبار قابل توجـهی برخوردار است.
این کارت را می توانید در بیش از 220 کشور جهان استفاده کنید و با ایجاد شبکه ای بیش از دو میلیون دستگاه خودپرداز (ATM) در ســـراسر جهان و هـمچنین بیش از 34 میلیون پذیرنده فروشگاهی (POS) که هـر لحظه به تعداد آنها اضافه میگردد، و اقـدام به سرویس دهی به دارندگان کارتهای خود درسرتا سر دنیا می نماید.
مشکلات مسافرانی که عازم به خارج از کشور هستند، حمل پول نقد و نداشتن امکانی برای همراه بردن پول نقد بصورت کیف الکترونیکی می باشد. آیا بهتر نیست یک کارت با کوچیکترین حجم و بیشترین کارایی، پرداخت های کوچک و بزرگ شما را در هر جای دنیا که قصد سفر داشتید مدیریت نماید.
 از طرفی دیگر آن گروه از افرادی که در اینترنت و دنیای آنلاین به فعالیت می پردازند جهت انجام کلیه پرداخت ها و خریدهای خود از سایت های خارجی نیاز به داشتن این کارت دارند تا بتوانند عملیات پرداخت آنلاین را بصورت مستقل انجام دهند.
برای خرید و دریافت کارت فرم آن را تکمیل و کارت خود را دریافت نمایید. 
و برای شارژ کارت خود به صفحه مخصوص شارژ استفاده کنید.