شارژ کارت های بین الملل

از این قسمت شما می توانید در سریعترین زمان ممکن کارت بین المللی خود را شارژ کنید

در مرحله بعد در قسمت مبلغ شارژ میزان دلار درخواستی را واردکرده
و در قسمت شماره کارت شانزده رقم کارت خود را وارد نموده و دکمه تکمیل فرآیند خرید را انتخاب کنید.